האם קיימים יחסי גומלין בין מוסיקה פופולרית לבין המוסיקה הקלאסית?
הרצאה המבוססת על עבודת התזה שכתבתי לתואר השני:
יחסי הגומלין בין מוסיקה קלאסית למוסיקה פופולרית בין השנים 1956-1977 בישראל ובעולם.
הבחנה בין מוסיקה קלאסית למוסיקה פופולרית
לא היתה מובנת מאליה עד המאה ה- 19.
בעקבות שינויים פוליטיים-חברתיים
המוסיקה הקלאסית הלכה ונבדלה בהדרגה
מהקשרים הפונקציונליים (בידור וליטורגיקה).
בישראל הקשר בין המוסיקה האמנותית לפופולרית
עבר שינויים דרסטיים מקום המדינה ועד לסוף שנות השבעים.
ההרצאה תיסוב על השינויים,
הסיבות לשינויים וההשוואה בין שני השדות (האמנותי והפופולרי).
בין היתר נשמע את בראשית / סשה ארגוב,
פראג / שלום חנוך והורה האחזות / עלי מוהר ודובי זלצר (בביצוע להקת כוורת).
במוסיקה פופולרית מארצות הברית
נאזין לשירים בביצועם של אלביס, הביטלס, פינק פלויד ועוד.
ההרצאה מתאימה גם למגמות מוסיקה בתיכונים.

דילוג לתוכן