חוברת הלימוד תַּגְלִית הַחֲלִילִית – אלט א' 
מצאה את נוסחת הקסם לשימור הידע בחלילית סופרן.

ייחודה של חוברת האלט הוא בשילוב רפרטואר לחלילית סופרן בתוך חוברת הלימוד.
כתוצאה מכך התלמידים המתחילים את לימודי חלילית האלט
משמרים את הידע שלהם בחלילית סופרן,
ומעשירים את הליווי בחלילית האלט, שבתחילתו הוא דל.

החוברת תַּגְלִית הַחֲלִילִית – אלט א' כוללת יצירות מלחינים מפורסמים,
שירי חגים המעובדים לשתי חליליות,
שירי עמים מוכרים, דואטים וחומר מקורי.
*. הרפרטואר בחוברת האלט שונה מהסופרן.

תוכן העניינים של תַּגְלִית הַחֲלִילִית – אלט א'
חלילית - תוכן העניינים

 

דילוג לתוכן