מפגש חווייתי, מעצים וייחודי,
המוקיר תודה לצוות החינוכי.
המפגש מודולרי בתכניו ובאופיו.
ניתן לקיימו כסדנה, כהופעה או כהרצאה
בצורה בית ספרית או יישובית.